ABOUT

Amy

Nationality The Netherlands
Date of birth 01/06/1991
Birthplace Haarlem
Length 1.64 m
Weight 58 kg
Prof since 2010
Favorite course Tour of Flanders

NL: Het was alsof ze niet kon verliezen. Alsof ze de wedstrijd al op tv had gezien en wist hoe het eindigde. Wie er op welk moment ging, waar ze moest zitten, op wie ze moest letten. Amy Pieters fietste op het EK in Alkmaar met voorkennis. Ze won met haar benen, maar nog veel meer met haar hoofd.

Want wielrennen is zoveel meer dan hard trappen.

Amy groeide op in een gezin dat draaide om de fiets. Haar vader was profwielrenner, haar broer reed vanaf kleins af aan in allerlei wedstrijdjes door heel Nederland. Aanvankelijk wilde Amy er zelf niets van weten. Toen ze 9 jaar oud was, sloeg de vonk alsnog over. Na één wedstrijd was ze verkocht. Méér wilde ze, méér wedstrijden, méér op de fiets. Een paar jaar later reed ze overal, het hele jaar door. In de zomer op de weg, in de winter op de baan. Ze ontwikkelde zich al renster op verschillende vlakken. Fysiek, mentaal, tactisch. Aangaan op het juiste moment, een neusje voor de goede ontsnapping, een ingebouwd alarmsysteem als de slag dreigt te vallen.

Op haar negentiende kreeg ze een kans bij de profs. Daarna ging het snel. Ze reed ondermeer voor Argos-Shimano, Liv-Plantur en Wiggle High5. Sinds 2017 hoort ze bij het fundament van één van de sterkste ploegen van het peloton: Team SD Worx. Op haar erelijst staan, naast het EK op de weg in Alkmaar, koersen als de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Drenthe en de Healthy Aging Tour. Twee keer werd ze tweede in de Ronde van Vlaanderen. Op de baan is haar palmares zo dik als het telefoonboek van Shanghai: ze won talloze Nederlandse titels. Met Kirsten Wild werd ze drie keer wereldkampioene op de koppelkoers.

Maar háár koers is misschien toch wel het Nederlands Kampioenschap op de weg. Op haar eerste twee NK’s, in 2011 en 2012, werd ze twee keer zevende. Van 2013 tot 2020 reed ze zelfs altijd in de top-5. Eén probleem: winnen deed ze niet. Jaar na jaar maakte ze een doel van het NK, streed ze tot diep in de finale voor het rood-wit-blauw, om er jaar na jaar op het allerallerlaatst achter te komen dat er toch eentje sneller of sterker was. Maar ze vertikte het om op te geven. Ieder jaar kwam ze terug om te winnen, net zolang tot het lukte. Vorig jaar soleerde ze naar de nationale titel in Emmen. De laatste beklimmingen van de VAM-berg leken eindeloos te duren, maar dat was des te passender. Wielrennen is meer dan hard trappen. Het is soms rauw, soms hard, soms frusterend. Als je boven wilt komen, moet je blijven proberen.

Ook al is de weg ernaartoe nog zo lang.

1991

Geboren op 1 juni 1991 in Haarlem. Amy is een dochter van oud-wielrenner Peter Pieters en een zus van wielrenner Roy Pieters.

2000

Amy was 9 jaar en reed haar eerste wedstrijd op de fiets. Toen sloeg de vonk direct over.

2010

De weg naar het deelnemen aan wedstrijden bij de elite vrouwen werd een geleidelijke. Als tweedejaars juniore mocht Amy al meedoen aan de Holland Ladies Tour, Nederlands grootste internationale etappekoers voor vrouwen.

2012

Deelname aan de Olympische spelen van Londen bij de ploegenachtervolging op de baan. Ze eindigde hier op een 6e plek samen met Ellen van Dijk, Kirsten Wild en Vera Koedooder.

2014

De eerste grote overwinning werd behaald tijdens de 2e etappe van de Ladies tour of Qatar, niet veel later won ze ook de voorjaars klassieker Omloop van het Nieuwsblad.

2019

Samen met Kirsten Wild wist Amy de wereldtitel te pakken tijdens de koppelkoers op de baan in Pruszkow.

2019

In Alkmaar werd Amy Europees Kampioen op de weg. Een lange ontsnapping met 3 wist ze af te maken in de sprint.

2019

Amy pakte dit jaar zowel bij het WK als het EK de titel in de gemende ploegen estafette, een nieuw onderdeel op de wielerkalender.

2020

Wederom een wereldtitel voor Amy en Kirsten op de koppelkoers. Hiermee wisten ze hun titel te prologeren.

2021

De Nederlandse titel op de weg, na veel top 5 plaatsen was het dit jaar raak op Van-berg! Ze wist het af te maken voor in de finale solo weg te rijden uit een vroege ontspanning.

2021

Een 4e plek op de olympische spelen van Tokio, door een val partij in koers misten ze de aansluiting met de top. Een teleurstelling als regerende wereldkampioenen.

2021

Als revanche op de spelen en bij het afscheid van Kirsten Wild prolongeerde ze hun wereldtitel op de koppelkoers in Roubaix.

EN: It was like she could not lose. As if she had already seen the race on TV and knew how it ended. Who was accelerating at what point, where to keep your legs still, who to watch. Amy Pieters cycled at the European Championships in Alkmaar with “inside knowledge”. She won with her legs, but much more with her head.

Because cycling is so much more than pedaling fast.

Amy grew up in a family that revolved around the bicycle. Her father was a professional cyclist, her brother raced from an early age in all kinds of competitions throughout the Netherlands. At first, Amy herself didn’t want to hear about cycling. When she was 9 years old, the spark hit her. She was sold after one race. She wanted more, more competitions, more riding on the bicycle. A few years later she was racing everywhere, all year round. On the road in summer, on the track in winter. She developed herself as a cyclist in several parts. Physically, mentally, tactically. Accelerating at the right time, a nose for the right escape, a built-in alarm system if the battle threatens to fall.

When she was nineteen, she got a chance with the pros. After that it was going fast. She rode for team Argos-Shimano, Liv-Plantur and Wiggle High5. Since 2017, she has been part of the foundation of one of the strongest teams in the peloton: Team SD Worx. In addition to the European Championships on the road in Alkmaar The Netherlands, her honors list includes races such as the Omloop Het Nieuwsblad, the Ronde van Drenthe and the Healthy Aging Tour. She finished twice on second place in the Tour of Flanders. On the track, her palmares is as thick as the phone book of Shanghai: she has won countless Dutch titles. With Kirsten Wild she became world champion in the couple race three times.

But “the”race may well be the Dutch Championship on the road. At her first two National Championships, in 2011 and 2012, she finished seventh twice. From 2013 to 2020 she always finished in the top-5. One problem: she never won. Year after year she made a goal of the Dutch National Championships, fought deep into the final for the red-white-blue jersey, only to find out year after year at the very last that one was faster or stronger. But she refused to give up. Every year she came back to win, until she succeeded. Last year she soloed to the national title in Emmen. The final ascents of the “VAM mountain” seemed endless, but that was all appropriate. Cycling is more than pedaling fast. It’s sometimes raw, sometimes hard, sometimes frustrating. If you want to get up there, you have to keep trying.

Even though the road to get there is still so long.

1991

Amy was born on June 1st, 1991 in Haarlem, the Netherlands. Amy is the daughter of former cyclist Peter Pieters and the sister of cyclist Roy Pieters.

2000

Amy did her very first cycling race… and she was sold directly to it.

2010

The road to elite women’s competitions became a gradual one. As a second-year junior, Amy was already allowed to participate in the Holland Ladies Tour, the largest international stage race for women in the Netherlands.

2012

Participation in the London Olympics in the track team pursuit. She finished in 6th place together with Ellen van Dijk, Kirsten Wild and Vera Koedooder.

2014

The first major victory was achieved during the 2nd stage of the Ladies tour of Qatar, not much later she also won the spring classic “Omloop van het Nieuwsblad”.

2019

Together with Kirsten Wild, Amy managed to take the world title during the madison on the track in Pruszkow.

2019

In Alkmaar, the Netherlands, Amy became European Champion on the road. She managed to complete a long breakaway with 3 in the sprint.

2019

Amy finished first in the mixed team relay at both the World Championships and the European Championships this year, a new part of the cycling calendar.

2020

Again a world title for Amy and Kirsten on the madison. They managed to prologue their title.

2021

The Dutch National title on the road; after many top 5 places, she took the title on the VAM-berg this year! She managed to finish it off in the final after a long break-away.

2021

A 4th place at the Tokyo Olympics, due to a crash in the race, she missed the connection with the first group. A disappointment as reigning World champion.

2021

As revenge on the Olympic Games and when Kirsten Wild said goodbye, they extended their world title at the couple race in Roubaix.

CROWD

Funding

  • Rehabilitation takes time. She has time.
  • Rehabilitation asks expertise. She has expertise.
  • Rehabilitation comes with a cost. That’s where we can help

With the agreement of the family, this crowdfunding has been set up so that you can help Amy in her Rehab. While insurances might take care of the minimum rehabilitation programm, we won’t satisfy with the minimum for our friend. We aim to help her get more and better.

Feel free to give a lot or to give a little, Amy will be happy and grateful for you no matter the amount you could give and so are we.

FREE

Gift

NL: De ploeg van Amy, Team SD Worx, stelt 100 T-shirt beschikbaar voor de eerste 100 donaties van boven de €100,-.
Vul uw adresgegevens in mocht u het shirt toegestuurd willen hebben.

EN: Amy’s team, Team SD Worx, is giving 100 T-shirts for the first 100 donations over €100,-
Fill in your address details if you would like the T-shirt to be send to you.

NL: Tot €2274,- kan er zonder schenkbelasting worden gedoneerd. Als u meer wilt doneren zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een factuur.

EN: Up to €2274,- can be donated without gift tax. If you would like to donate more we will contact you to create an invoice.

THANK YOU

Donate

* Reguired field/ vereist veld

Stichting Amy Pieters

CurrencyAmount