CHAMPIONS OF HEARTS

Fund

NL: Stichting

Amy Pieters is ongelukkig ten val gekomen tijdens een trainingsrit op de fiets met de nationale selectie in Spanje. Zij heeft hierbij zwaar hersenletsel opgelopen en is in coma geraakt. In Spanje is zij direct geopereerd en vreesde wij voor haar leven. De eerste weken zijn erg spannend en zwaar voor haar en haar naasten geweest. Amy is er nog!

Inmiddels zijn wij een aantal maanden verder en is Amy bij bewustzijn gekomen. Het verdere verloop van haar herstel is nog onzeker. Er wordt hard gewerkt aan haar revalidatie. Amy kan op dit moment nog niet praten, ook heeft zij nog uitval aan de rechterzijde van haar lichaam waardoor het herstel zwaar en moeizaam is.
Hoe zwaar de behandelingen zijn, en hoe moeilijk zij het nu heeft, Amy leeft volgens haar eigen motto #smile to enjoy, en lacht het leven weer toe!

Het is vooralsnog niet te voorspellen hoe lang haar herstel zal duren, of hoever zij kan geraken.
Wat wij wel weten is dat Amy een sportvrouw in hart en nieren is. Zij is strijdbaar, positief en geeft nooit op.
Zij heeft zich altijd volledig ingezet en keihard gewerkt om haar doelen te behalen. Zowel individueel als in teamverband. Haar inspanning en strijd dient nu een veel groter doel, en zij kan dit niet alleen.

Behandelingen die Amy kan ondergaan, in zowel binnen als buitenland, worden niet allemaal vergoed. Aanpassingen en hulpmiddelen zijn erg duur.
Toch willen wij, met hulp van u, Amy zoveel mogelijk kansen bieden om het maximale uit haarzelf te halen.

Voor Amy is er een fonds opgericht zodat zij mede door uw donaties hopelijk gebruik kan maken van alle kansen die er voor haar mogelijk zijn. Alle donaties komen volledig ten goede aan het herstel van en door Amy.

Helpt u ons mee haar de mogelijkheden te bieden om haar leven maximaal te kunnen leven?
Wij, en Amy vooral, zijn u hier onwijs dankbaar voor.

EN: Fund

Amy Pieters had an unfortunate crash during a training ride on the bicycle with the Dutch national selection in Spain. She suffered severe brain damage and fell into a coma. In Spain she was immediately operated and we feared for her life. The first weeks have been very difficult for her and her loved ones. But thankfully Amy is still here!

We are now a few months further and Amy has regained consciousness. The further course of her recovery is still very uncertain. She is working hard on her rehabilitation. Amy can’t speak at the moment, she also still has a loss on the right side of her body, which makes the recovery tough and difficult.
No matter how hard the treatments are, and how difficult the situation is right now, Amy lives by her own motto #smile to enjoy, and smiles at life again!

It is not yet possible to predict how long her recovery will take, or how far she can get.
What we do know is that Amy is a sportswoman at heart. She is combative, positive and never gives up.
She has always committed herself and worked hard to achieve her goals. Both individually and in a team. Her effort and struggle now serves a much greater purpose, and she cannot do it alone.

Treatments that Amy can undergo, both in the Netherlands and abroad, are not all reimbursed. Modifications and tools are very expensive.
Yet, with your help, we want to offer Amy as many opportunities as possible to get the most out of herself.

A fund has been set up for Amy so that, partly thanks to your donations, she can hopefully make use of all the opportunities that are possible for her. All donations fully benefit the recovery of and by Amy.

Will you help us to offer her the possibilities to live her life to the fullest?
We, and especially Amy, are incredibly grateful for this.

CROWD

Funding

  • Rehabilitation takes time. She has time.
  • Rehabilitation asks expertise. She has expertise.
  • Rehabilitation comes with a cost. That’s where we can help

With the agreement of the family, this crowdfunding has been set up so that you can help Amy in her Rehab. While insurances might take care of the minimum rehabilitation programm, we won’t satisfy with the minimum for our friend. We aim to help her get more and better.

Feel free to give a lot or to give a little, Amy will be happy and grateful for you no matter the amount you could give and so are we.

PLEASE

Donate

Stichting Amy Pieters

CurrencyAmount

* Reguired field/ vereist veld

BANK

Info

NL: Tot €2274,- kan er zonder schenkbelasting worden gedoneerd. Als u meer wilt doneren zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een factuur.

EN: Up to €2274,- can be donated without gift tax. If you would like to donate more we will contact you to create an invoice.

Donations from other countries than the EU, use below bank information:

Stichting Amy Pieters
NL04 ABNA 0111 4309 84
Bic; ABNANL2A
Bank name: ABN AMRO N.V.
Bank address:Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
BIC/SWIFT: ABNANL2A