Setback

NL: Het is een tijdje stil geweest rondom Amy en dat heeft redenen.

Tegenslag
Tijdens haar revalidatie kan het ook wel eens minder gaan. Dit heeft voornamelijk te maken met een aantal tegenslagen die zij te verwerken kreeg. Amy heeft in een korte periode meerdere epileptische aanvallen gehad die haar herstel geen goed hebben gedaan. Zij heeft hierdoor een terugval gekregen in haar mobiliteit en ook gaat door de aangepaste medicatie haar motivatie tot herstel wat moeizaam. Dit is voor haar, maar ook zeker voor iedereen die met Amy werkt en omgaat, een lastige periode.

Praten
Amy kan nu wel met een duidelijke ja en nee antwoorden, maar echt een gesprek in zinnen voeren gaat helaas nog niet. Communiceren doet zij vooral nog met gezichtsuitdrukkingen.
Wij wachten nu totdat de medicatie weer zo is afgesteld dat Amy de energie en motivatie weer terug krijgt zodat zij kan werken aan de volgende stappen van haar revalidatie.

Haar gemotiveerd krijgen en houden is erg belangrijk nu.


Fiets
Amy stapt nog steeds liever op de fiets om buiten een stukje te rijden, dan dat zij binnen op een hometrainer in de sportruimte zit. Er is vanuit de Amy Pieters Stichting een aangepaste fiets, en ook een systeem om te waarschuwen bij een epileptische aanval, voor haar aangeschaft. Dit zodat zij ook in de weekenden het fietsen als oefening thuis kan doen.

Hoop en motivatie
Haar gemotiveerd krijgen en houden is erg belangrijk nu. Wij moeten hoop blijven houden. Hoop en motivatie dat Amy ons nog mooie resultaten gaat laten zien.
Amy blijft immers onze kampioen!

#smiletoenjoy

EN: It ‘s been quiet around Amy for a while and there are reasons for that.

Setback
Her rehabilitation can sometimes go less good. This is mainly due to a number of setbacks that she had to deal with. Amy has had several epileptic seizures in a short period of time that slowed down her recovery. As a result, she has suffered a relapse in her mobility and her motivation to recover is also somewhat difficult due to the adjusted medication. This is a difficult period for her, but also for everyone who works and interacts with Amy.

Talking
Amy can now answer with a clear yes and no, but unfortunately it is not yet possible to really have a conversation in sentences. She mainly communicates with facial expressions.
We are now waiting for the medication to be adjusted in such a way that Amy regains the energy and motivation so that she can work on the next steps of her rehabilitation.

Getting and keeping her motivated is very important right now.


Bicycle
Amy still prefers to get on her bicycle and go for a ride outside, rather than sitting on an indoorbike in the gym. The Amy Pieters foundation has purchased an adapted bicycle for her, as well as a system to warn in the event of an epileptic attack. This so that she can also do cycling as an exercise at home during the weekends.

Hope and motivation
Getting and keeping her motivated is very important right now. We must keep hope. Hope and motivation that Amy will show us some nice results.
After all, Amy remains our champion!

#smiletoenjoy