AMY PIETERS

About

NL: Amy heeft veel kwaliteiten, maar misschien wel degene die ik het meest waardeer in al die jaren dat we samen op pad waren, was dat ik altijd op haar kon rekenen. Natuurlijk als teamgenoot. Een leider die altijd gaat voor de overwinning, maar ook een renner die constant klaar staat om anderen te helpen en zichzelf op te offeren voor het team. Maar vooral als een altijd lachende vriend die luistert, begrijpt en helpt waar mogelijk. Amy is het soort vriend dat iedereen zou moeten hebben.

Het wordt tijd om een ​​vriend voor Amy te worden.

Het tragische ongeval dat Amy en haar familie in december trof, heeft een diepe indruk gemaakt op iedereen die haar kende of volgde. De wielergemeenschap toonde diepe genegenheid voor zowel haar als haar dierbaren en het was geweldig om te zien dat iedereen dag in dag uit aan haar dacht en nog steeds denkt. Omdat ze op dezelfde manier nu vecht als persoon als dat ze dat deed op de fiets. Met veel denkkracht en moed. Ze bevindt zich in een omgeving, dagelijks omringd door familie of vrienden, waardoor ze elke dag kan werken aan het maken van kleine stapjes.

EN: Amy has lots of qualities, but maybe the one I appreciate most over all these years we spent together on the road, was that I could always count on her. Of course as a teammate. A leader you can always be sure she is there for the win but also a rider constantly ready to help others and sacrifice herself for the good of the team. But most important as a eversmiling friend who listens, understands and helps whenever it is possible. Amy is the kind of friend everyone should have.

It is about time to be a friend for Amy.

The tragic accident that hit Amy and her family back in December has deeply marked everyone who knew her or followed her. Cycling community showed deep affection to both her and her loved ones and it was great to see that everyone was and still is thinking of her day in day out. Since she is fighting off the bike the same way she did on the bike. With a lot of mindpower and courage. She is in an environnement surrounded daily by family or friends that allows her to work on making small steps day by day.

CROWD

Funding

  • Rehabilitation takes time. She has time.
  • Rehabilitation asks expertise. She has expertise.
  • Rehabilitation comes with a cost. That’s where we can help

With the agreement of the family, this crowdfunding has been set up so that you can help Amy in her Rehab. While insurances might take care of the minimum rehabilitation programm, we won’t satisfy with the minimum for our friend. We aim to help her get more and better.

Feel free to give a lot or to give a little, Amy will be happy and grateful for you no matter the amount you could give and so are we.

THANK YOU

Donate

Stichting Amy Pieters

CurrencyAmount

* Reguired field/ vereist veld

NL: Tot €2274,- kan er zonder schenkbelasting worden gedoneerd. Als u meer wilt doneren zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een factuur.

EN: Up to €2274,- can be donated without gift tax. If you would like to donate more we will contact you to create an invoice.