THANKS

For your support

Total amount donated so far: € 186482,08

NL: Lieve mensen,

Overweldigend is jullie steun!

Met nu al meer dan 1800 donaties, waarbij een kapitaal van ruim € 186482,08 euro is behaald, is dit echt overweldigend.
Dat Amy ook bij jullie in het hart zit doet ons goed. Wij waarderen dit ontzettend.

Een deel van dit bedrag gaan wij al gebruiken voor Amy haar huidige revalidatie en herstel. Alle voorkomende mogelijkheden die haar kunnen helpen in dit proces, maar niet vergoed worden, kunnen wij nu al aangaan. Heel veel dank hiervoor!

Wij willen jullie middels deze site  op de hoogte blijven houden over de voortgang en over de mogelijkheden die wij dankzij u kunnen benutten. Wij proberen zoveel als het kan u op de hoogte te houden waar het geld voor Amy aan uitgegeven zal gaan worden.

Tot slot willen wij nog aangeven dat wanneer Amy uitbehandeld is, en zij, mede door uw hulp, het maximale uit haar herstel heeft kunnen halen, wij het restkapitaal wat nog beschikbaar is volledig aan de Hersenstichting zullen gaan overmaken.  Er is nog veel onbekend en veel onderzoek nodig om mensen met hersenschade beter te kunnen helpen. Vaak komt men hier pas echt achter als het je persoonlijk raakt.
Er valt hierin nog een hoop te winnen. Ook voor onze champion of hearts!

Nogmaals ontzettend bedankt voor jullie steun! Deze dankzegging is natuurlijk ook namens Amy!

#smiletoenjoy

EN: Dear people,

Your support is overwhelming!

We’ve received more than 1800 donations already, with a capital of more than € 186482,08 euros. This is really overwhelming.
It makes us proud that Amy is on your heart as well. This really touches us.

We will already use part of the donation fees for Amy’s current rehabilitation and recovery. We can now do all possible treatmens that can help her in this process, but are not reimbursed. Many thanks for this!

We want to keep you informed through this website about the progress and about the possibilities that we can use thanks to you. We try as much as possible to keep you informed about where the donation for Amy will be spent.

Finally, we would like to mention that when Amy has been treated, and she has been able to get the most out of her recovery, partly thanks to your help, we will transfer the residual capital that is still available to the Dutch brain foundation. Much is still unknown about the brain and much research is needed to better help people with brain damage. People often only really find out when it touches you personally.
There is still a lot to gain in this. Also for our champion of hearts!

Thanks again for your support! This thanksgiving is of course also on behalf of Amy!

#smiletoenjoy