THANKS

A lot

NL: Lieve mensen,

Overweldigend is het te ervaren hoeveel mensen Amy een warm hart toedragen. Door uw bijdrage kunnen wij, voor Amy, doelen stellen die anders niet haalbaar zijn of lang op zich laten wachten.
Het is door uw bijdrage dat wij kunnen inzetten op een zorg en revalidatie die het beste bij haar past. Ontzettend bedankt hiervoor!

De 100 shirts die beschikbaar zijn gesteld door Amy haar ploeg SD Worx zijn direct vergeven. De eerste 100 personen die recht hebben op dit shirt sturen wij deze natuurlijk zo spoedig mogelijk toe. Wij pakken dit netjes en zorgvuldig in en zorgen dat het bij de juiste personen thuis komt.

Wij zijn geraakt door de steun en het medeleven wat Amy mag ontvangen. Het is mooi te ervaren hoeveel mensen met Amy begaan zijn en hoeveel mensen haar een warm hart toedragen. Dit doet ons oprecht goed. Wij hopen dat Amy ons, samen met uw hulp, nog mooie resultaten kan laten zien.

Nogmaals hartelijk dank!

#smiletoenjoy

EN: Dear people,

It is overwhelming to experience how many people have a warm heart for Amy. Thanks to your donations, we can set goals for Amy that are otherwise not feasible or take a long time to achieve.
Due to your donations, we can focus on care and rehabilitation that best suits her. Thank you very much for this!

The 100 T-shirts designed and made by Amy’s team SD Worx are already all forgiven. We will of course send it to the first 100 people who are entitled to this T-shirt as soon as possible. We pack it neatly and carefully and make sure it arrives at the right people’s homes.

We are touched by the support and compassion that Amy has received. It is nice to experience how many people are committed to Amy and how many people have a warm heart for her. This really touches us. We hope that Amy, together with your donation, can show us some great progress.

Thanks a lot!

#smiletoenjoy