AMY PIETERS

There is consciousness now

NL: De toestand van Amy Pieters is inmiddels gewijzigd. Er is sprake van bewustzijn. Dat wil zeggen dat ze enigszins non-verbaal kan communiceren. Amy herkent mensen, heeft begrip van wat er wordt gezegd en kan steeds meer opdrachten uitvoeren.

De artsen kunnen nog geen uitspraak doen over welke restverschijnselen en resterende mogelijkheden Amy Pieters overhoudt aan het hersenletsel.

De Nederlands kampioene wielrennen op de weg kwam eind december ten val tijdens een trainingskamp in Calpe. Zij verloor hierbij haar bewustzijn en liep zwaar hersenletsel op. Na een eerste levensreddende operatie in het ziekenhuis van Alicante verbleef Amy Pieters een lange periode in coma. Op 6 januari werd ze vanuit Spanje naar een ziekenhuis in Nederland vervoerd.

Sinds medio februari volgt Amy Pieters een specialistisch intensief neurorevalidatie traject bij één van de aangesloten instellingen van het netwerk EENnacoma. Vanuit deze instelling wordt toegewerkt naar een passend vervolg in het revalidatietraject.

De familie waardeert het enorme medeleven dat er wordt getoond, maar vraagt ook iedereen om de privacy van de betrokkenen te respecteren.

EN: The condition of Amy Pieters has changed. There is consciousness. This means that she can communicate slightly non-verbally. Amy recognizes people, understands what is being said and is able to carry out more and more assignments.

Doctors cannot yet say what residual symptoms and remaining abilities Amy Pieters will have as a result of the brain injury.

The Dutch road cycling champion fell at the end of December during a training camp in Calpe. She lost consciousness and suffered severe brain damage. After a first life-saving operation in the hospital of Alicante, Amy Pieters remained in a coma for a long period. On January 6th she was transported from Spain to a hospital in the Netherlands.

Since mid February Amy Pieters has been following a specialized intensive neurorehabilitation programme at one of the member institutions of the EENnacoma network. This institution is working towards a suitable continuation of the rehabilitation process.

The family appreciates the enormous sympathy shown, but also asks everyone to respect the privacy of those involved.